Bra att veta om attefallshus

Konceptet attefallshus är en specifik svensk företeelse som lanserades år 2014 för att öka byggnationen av hus, lämpliga för bland annat uthyrning. Detta i sin tur triggades av en allt mer stagnerande bostadsmarknad där människor i regel bodde kvar i sina stora hus och bostäder till högt upp i åldern, istället för att flytta till mindre och låta nästa generation ta vid.

Ett attefallshus får användas till såväl förråd som fritids- och permanentboende. Den största fördelen med att bygga ett attefallshus är att du inte behöver bygglov, förutsatt att du före byggstart gör en anmälan till Byggnadsnämnden. Det finns idag attefallshus i flera olika stilar och prisklasser.

Tekniska specifikationer attefallshus

Även om bygget av ditt attefallshus inte kräver någon större administration, finns det ett antal regler att förhålla sig till. För det första får du inte bygga om byggnationen ska stå närmare än 4,5 meter från grannens tomt, såvida inte grannen ger sitt uttryckliga medgivande.

Du får gärna uppföra flera attefallshus, men deras sammanlagda yta får inte vara mer än 25 kvadratmeter. Maximal höjd är fyra meter och vad gäller avstånd till vattendrag av typen sjö och hav är det normalt stipulerade hundra meter som gäller. Innan du sätter igång är det viktigt att konsultera Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Attefallshusens användningsområden

Som nämnts ovan kan attefallshusen användas till i stort sett vad som helst. Eftersom det politiska beslutet bakom hustypen var att skapa fler bostäder, är det naturligtvis möjligt att använda huset som såväl ordinarie bostad, gäststuga och som fritidsboende.

Därutöver kan ett attefallshus nyttjas som garage, växthus, förråd eller annat såsom bastu. På så vis skiljer sig attefallshuset från föregångaren friggebod, som inte fick användas som bostad i någon form. Som nämnts ovan krävs inte något bygglov för att uppföra ett attefallshus. Däremot är det viktigt att göra en anmälan till Byggnadsnämnden och att du efter denna anmälan fått klartecken att fortskrida med arbetet.