Svar på frågor kring laddning av elbil

Det finns många vägar till en hållbarare livsstil. Vi förändrar vårt förhållningssätt och försöker anpassa vårt sätt att leva i samklang med naturen. Det kan gälla vilken mat vi väljer, vilka fritidsaktiviteter vi utför, vilket sätt vi färdas på.

Som ett resultat av detta har elbilsförsäljningen ökat under de senare åren. Med andra ord så ser allt fler fördelarna med att gå över till ett fossilfritt eldrivet fordon i jämförelse med ett traditionellt bensindrivet sådant, för miljöns skull.

Enkel och snabb laddning där du bor

Ju fler som blir ägare av elbilar, ju högre krav ställer de på möjlighet till laddning ute längs vägarna. Men det finns även behov av laddningsstationer i hemmet eller i bostadsrättsföreningen. Med en station i närheten av din bostad kan du vakna varje morgon till en fulladdad bil.

Investera i en egen laddstation

Idag finns det möjlighet att ansöka om ladda-hemma-stöd när du väljer att installera en laddstation i ditt hem. Du får en säker laddning och behöver inte heller leta efter laddstationer ute. Med en installerad laddstation höjer du värdet på din fastighet vid en eventuell försäljning.